ლექსიკონი შეადგინა: არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი რუსუდან იოსელიანიMAIL.ANY.GE ფოსტა
  • რეკლამა
  • დისკუსია
  • Copyright © 2009-2015. ი/მ კახა გიორგაშვილი